<div><strong>Forfatter</strong></div>Anne Straarup Iversen

Forfatter
Anne Straarup Iversen

Læsetid
2 minutter
Kategori
Indholdsfortegnelse

Er Google Analytics ulovligt?

En udmelding fra Datatilsynet pr. den 21. september 2022 indebærer, at Google Analytics nu er ulovligt i Danmark. I hvert fald under den nuværende (standard)opsætning. Dette gør sig gældende for både GA4 og Universal Analytics.

Danmark følger således i fodsporene på de østrigske, franske og italienske myndigheder.

Baggrund for beslutningen vedrørende Google Analytics

Google Analytics har været gratis at bruge siden 2005. Værktøjet anvendes af mange danske virksomheder til at måle og analysere besøgendes adfærd på disses hjemmesider. De udvundne data har eksempelvis været værdifulde ift. at tilpasse virksomhedens marketingstrategi, lære kunderne bedre at kende og optimere hjemmesiden.

Alt dette er nu – i hvert fald i nogen grad – en afsluttet æra.

Kritikken af Google Analytics fik sin start tilbage i sommeren 2020, da dataoverførselsaftalen mellem Europa og USA med titlen Privacy Shield blev ugyldiggjort.

Problemet med Google Analytics består på lignende vis i delingen af personhenførbare oplysninger med Google’s servere i USA, hvor EU-lovgivningens beskyttelse ikke gør sig gældende. Dette betyder, ifølge EU-domstolen, at værktøjet i sin nuværende form ikke er tilstrækkeligt sikkert jf. de europæiske GDPR-regler.

Hvilke mulige løsninger findes der på nuværende tidspunkt?

Selvom udmeldingen fra Datatilsynet vil besvære de millioner af danske virksomheder, som indtil nu har draget fordel af Google Analytics, findes der på nuværende tidspunkt to mulige løsninger på problemstillingen:

  1. Den første mulige løsning er implementeringen af serverside-tracking, hvormed pseudoanonymisering kan opnås. På den måde vil personhenførbare data ikke blive overført til Googles servere i USA. 

    Hos Vaekst.com har vi allerede hjulpet adskillige kunder med en sådan proces i løbet af det seneste år, idet der kan være øvrige fordele forbundet med at bevæge sig væk fra client-side-tracking.

  2. Alternativet er at skifte Google Analytics ud med et af de nyere – og i visse tilfælde bedre – tracking-værktøjer, som findes på markedet. En sådan omstilling kan dog være ressourcekrævende og skabe behov for (udefrakommende) rådgivning og ekspertise.
    • Medarbejdere, som er vant til at arbejde i Google Analytics, vil skulle oplæres i det nye analyseværktøj.
    • Det er desuden vigtigt at finde et analyseværktøj, som understøttes af virksomhedens anvendte CMS-system.

Hvordan ser fremtiden ud?

Datatilsynet henviser til en guide fra CNIL (den franske datatilsynsmyndighed) vedrørende lovlig opsætning af Google Analytics.

Det er desuden blevet meldt ud, at der ikke vil blive håndhævet på området i 2022. Datatilsynet anbefaler dog, at de danske virksomheder begynder at planlægge for fremtiden i lyset af afgørelsen.

Europa Kommissionen og USA opnåede den 25. marts 2022 principiel enighed om en ny transatlantisk datadelingsaftale (Trans-Atlantic Data Privacy Framework eller TADPF). Det forventes, at endelig enighed vil nås ved udgangen af 2022. Der er i den forbindelse mulighed for, at en ny aftale vil gøre Google Analytics lovligt igen.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring vedrørende dine muligheder og implementering af en gangbar løsning.

Disclaimer: Denne artikel udgør ikke et alternativ til juridisk rådgivning. Vaekst.com har ikke noget ansvar for anvendelsen af artiklens oplysninger. Vi anbefaler, at du søger juridisk ekspertise, hvis du har behov for rådgivning vedrørende juridiske forhold, de gældende GDPR-regler, brug af data etc.